Klauzula do formularza kontaktowego

„Informujemy, że Administratorem danych podanych w formularzu jest Arsenstal Krzysztof Jaruchiewicz z siedzibą w Stargardzie. Podanie danych jest dobrowolne, a zgodę na ich przetwarzanie możecie Państwo cofnąć w każdym momencie. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania danych są dostępne w zakładce Polityka Prywatności”.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Arsenstal Krzysztof Jaruchiewicz jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Usługowa 1A,
73-110 Stargard lub drogą e-mailową pod adresem: krzysztof.jaruchiewicz@wp.pl

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO tj. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług, a są one przetwarzane jedynie w związku z wykonaniem umowy i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu wykonania umowy lub wynika to z przepisów prawa oraz dla zapewnienie bezpieczeństwa – monitoring.

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie określonym przez przepisy prawa czyli te które dotyczą inf. pozwalających na ustalenie tożsamości osoby, która sprzedaje towar.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty:
1. podmiot świadczący usługi księgowe, prawne, ubezpieczeniowe
2. obsługujące nasze systemy informatyczne oraz dostarczające oprogramowanie do obsługi przedsiębiorstwa.

Danych naszych klientów nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać danych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Nie profilujemy danych.

Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym doszło do sprzedaży.
Nagrania z monitoringu są przechowywane przez 21 dni.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub sprzeciwu,
5. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urządu Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy.

Zakres danych osobowych koniecznych do podania przy zbywaniu odpadów metali uzasadniony jest wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali oraz wymogami stawianymi przez organy kontroli skarbowej.

Polityka prywatności do strony internetowej

Kim jesteśmy
Adres naszej strony internetowej to: https://skupzlomu.stargard.pl

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Formularze kontaktowe
Dane podawane w formularzu kontaktowym wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów kontaktowych z naszymi klientami.

Ciasteczka
Osadzone treści z innych witryn Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.


Analiza statystyk


Strona internetowa zbiera dane analityczne pod kątem sprawdzania ilości dziennych wyświetleń, ilości osób odwiedzających oraz jak często strona jest wyszukiwana.
Jakie masz prawa do swoich danych Możesz zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych, które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa